Tin tức

10/11/2021

Tin sinh hoạt chuyên đề tháng 11

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng ngày 08/11/2021 Viện Pháp luật kinh

18/10/2021

Tọa đàm: pháp chế doanh nghiệp

TỌA ĐÀM PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP – NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN – Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác 02 năm