Viện pháp Luật Kinh tế được thành lập vào năm 2018, được tuyển sinh đào tạo Cử nhân Luật Kinh tế (hệ chính quy), Mã ngành đào tạo: 7380107.

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Viện pháp Luật Kinh tế có đội ngũ giảng viên trình độ cao, tận tâm, nhiều kinh nghiệm. Viện được tổ chức thành hai bộ môn: Bộ môn Pháp luật cơ sở và Bộ môn Pháp luật chuyên ngành.

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Triển khai đào tạo trình độ cử nhân ngành Luật kinh tế

– Đảm nhiệm giảng dạy các môn về Luật học trong chương trình đào tạo các ngành khác của Nhà trường.

– Tham gia tư vấn, góp ý cho nhà trường về các văn bản thuộc lĩnh vực luật pháp.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

– Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của viện

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

– Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Có trách nhiệm tổ chức thi, ra đề thi, chấm thi hết học phần các môn học.

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TÀO TẠO

Đào tạo những cử nhân Luật kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về pháp luật, nắm vững và làm chủ kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Luật Kinh tế và thực tiễn pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế; có tư duy pháp lý, khả năng làm việc độc lập; sử dụng tốt tiếng Anh trong tra cứu tài liệu và giao tiếp chuyên môn nghiệp vụ; có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt chuẩn để phục vụ công việc chuyên môn có hiệu quả.

 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 4 năm, 137 tín chỉ

              Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ

              Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 93 tín chỉ, trong đó:

 • Kiến thức cơ sở khối ngành: 8 tín chỉ
 • Kiến thức cơ sở ngành: 32 tín chỉ
 • Kiến thức chuyên ngành: 37 tín chỉ
 • Kiến thức bổ trợ: 6 tín chỉ
 • Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chi tiết toàn bộ chương trình: Chương trình đào tạo Viện pháp Luật kinh tế

 1. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau như: chuyên gia tư vấn pháp luật, cố vấn pháp luật, chuyên viên quản lý nhân sự tại doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; luật sư, chuyên viên pháp lý tại văn phòng luật sư, công ty luật, cơ quan công chứng, các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý; thư ký, thẩm phán tại tòa án kinh tế, trọng tài thương mại; chuyên gia pháp luật, cán bộ pháp chế tại các cơ quan, tổ chức; cán bộ nghiên cứu pháp luật tại các viện nghiên cứu; chuyên viên tư vấn chính sách, chuyên gia pháp luật tại các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức quốc tế; giảng viên Luật Kinh tế tại các cơ sở giáo dục.

 1. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ VĂN PHÒNG VIỆN
 • Trưởng Viện: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Vân

Giảng dạy các môn: Luật Dân sự, Pháp luật về  chủ thể kinh doanh, Pháp luật hợp đồng

Điện thoại: 0913.96.18.62

Email: thuvan.moscow@gmail.com

Lý lịch khoa học: Nguyễn Thị Thu Vân

 • Trưởng Bộ môn Pháp luật cơ sở: Thạc sĩ Vũ Thị Toán

Giảng dạy các môn: Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế

Điện thoại: 0904.33.68.80

Email: vuthitoan56@yahoo.com.vn

Lý lịch khoa học: Vũ Thị Toán

 • Phó trưởng bộ môn Pháp luật chuyên ngành: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng dạy các môn: Pháp luật đại cương, Pháp luật đầu tư và cạnh tranh, Luật  tố tụng dân sự.

Điện thoại: 0984684536

Email: huong.k31.dhluat@gmail.com

 • Cán bộ Văn phòng Viện: Thạc sĩ Lê Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0988.858.862

Email: lethanhhuyen211995@gmail.com

 • Cán bộ Văn phòng Viện: Phạm Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 0976784294

Email: phamhuyenn.1709@gmai.com

 • Cán bộ Văn phòng Viện: Vũ Diệu Quỳnh

Điện thoại: 0366282678

Email: quynhdieuvu@gmail.com