Viện Pháp luật Kinh tế _Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 180/QĐ-ĐHTNH-TCNS ngày 16/12/2020, tiền thân là Khoa Luật kinh tế thành lập vào năm 2018. Viện Pháp luật Kinh tế được tuyển sinh đào tạo Cử nhân Luật Kinh tế hệ chính quy; Mã ngành đào tạo: 7380107.

   

   

  Trải qua thực tiễn triển khai các nhiệm vụ trong 5 năm qua, Viện Pháp luật Kinh tế đã không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu thực tế về nhân lực ngành Luật Kinh tế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 Viện Pháp luật Kinh tế có đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ cao, tận tâm, nhiều kinh nghiệm. Viện được tổ chức thành 02 bộ môn: Bộ môn Pháp luật Cơ sở và Bộ môn Pháp luật Chuyên ngành. 

TS. Trương Hồng Hải

Chức vụ: Viện Trưởng Viện Pháp luật Kinh tế 

Điện thoại: 0979129929

Email: truonghonghai@fbu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Pháp luật Kinh tế, Phó trưởng Bộ môn Pháp luật chuyên ngành 

Điện thoại: 0984684536

Email: huong.k31.dhluat@gmail.com

 

TS. Phạm Minh Chiêu

Chức vụ: Trưởng bộ môn Pháp luật cơ sở

Điện thoại: 0903297582

Email: chieulkt@fbu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Diễn 

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Pháp luật cơ sở 

Điện thoại: 0985118624

Email: dienlkt@fbu.edu.vn

* TS. Nguyễn Văn Điệp 

Chức vụ: GV Bộ môn Pháp luật chuyên ngành 

Học phần giảng dạy: Luật hình sự; Luật tố tụng hình sự 

Email: lecongtuandiep@gmail.com

* TS. Nguyễn Thị Thu Vân 

Chức vụ: GV Bộ môn Pháp luật chuyên ngành 

Học phần giảng dạy: Luật dân sự; Pháp luật hợp đồng 

Điện thoại: 0913961862

Email: thuvan.moscow@gmail.com

* TS. Đào Mạnh Hoàn

Chức vụ: GV Bộ môn Pháp luật chuyên ngành 

Học phần giảng dạy: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Pháp luật về khiếu nại hành chính và tố tụng hành chính

Email: hoansnvlc@gmail.com

* ThS. Vũ Thị Toán 

Chức vụ: GV Bộ môn Pháp luật cơ sở 

Học phần giảng dạy: Pháp luật đại cương; Pháp luật Kinh tế 

Điện thoại: 0904336880

Email: vuthitoan191956@gmail.com

* ThS. Đỗ Quốc Quyền 

Chức vụ: GV Bộ môn Pháp luật cơ sở 

Học phần giảng dạy: Pháp luật đại cương; Pháp luật Kinh tế; Pháp luật hợp đồng

Email: 

* ThS. Chu Thu Hiền 

Chức vụ: GV Bộ môn Pháp luật chuyên ngành 

Học phần giảng dạy: Pháp luật lao động và an sinh xã hội; Kỹ năng soạn thảo VBQPPL và VBHC

Điện thoại: 0912817094

Email: chuthuhien2014@gmail.com

* ThS. Vũ Diệu Quỳnh 

Chức vụ: GV Bộ môn Pháp luật cơ sở   

Học phần giảng dạy: Pháp luật đại cương; Pháp luật kinh tế 

Điện thoại: 0366282678

Email: quynhdieuvu@gmail.com 

*CN. Trịnh Tuấn Vũ

Chức vụ: Trợ giảng

Học phần giảng dạy: Pháp luật đại cương; Pháp luật kinh tế 

Điện thoại: 0839255598

*CN. Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ: Trợ giảng

Học phần giảng dạy: Pháp luật đại cương; Pháp luật kinh tế 

Điện thoại: 0961061201

*CN. Nguyễn Thị Trang Nhung

Chức vụ: Trợ giảng

Học phần giảng dạy: Pháp luật đại cương; Pháp luật kinh tế 

Điện thoại: 0329888490

* Cán bộ văn phòng Viện: CN. Bùi Phương Anh 

Điện thoại: 0868.092.001

Email: buiphuonganh092001@gmail.com

         Ngoài ra, Viện Pháp luật kinh tế còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các cán bộ chuyên môn, các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các cơ quan trung ương, cơ sở giáo dục uy tín như: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp, Học viện Tài chính, Học viện Chính sách và phát triển, Học viện Phụ nữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học kiểm sát, Liên đoàn Luật sư, …