Viện Luật Kinh tế có đội ngũ giảng viên trình độ cao, tận tâm, nhiều kinh nghiệm. Viện được tổ chức thành hai bộ môn: Bộ môn Pháp luật cơ sở và Bộ môn Pháp luật chuyên ngành.

 1. Bộ môn Pháp luật cơ sở 
Trưởng bộ môn: TS. Phạm Minh Chiêu 

Điện thoại: 0903297582

Email: chieuphamcshs@gmail.com

 

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Diễn

Điện thoại: 0985118624

Email: dienlkt@fbu.edu.vn

* Các học phần do Bộ môn Pháp luật cơ sở quản lý:

 • Pháp luật đại cương
 • Pháp luật Kinh tế

      2. Bộ môn Pháp luật chuyên ngành 

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0984684536

Email: huong.k31.dhluat@gmail.com

 

Các học phần do Bộ môn pháp luật chuyên ngành quản lý:

 

 • Lý luận Nhà nước và pháp luật (State and Law Theory

 

 • Lịch sử Nhà nước và pháp luật (History of State and Law)
 • Luật Hiến pháp (Constitutional Law)
 • Luật Hành chính (Administrative Law)
 • Luật Dân sự – Phần chung (Civil Law – General Regulations)
 • Luật Sở hữu trí tuệ (Law on Intellectual Property)
 • Luật Dân sự – Nghĩa vụ và Hợp đồng (Civil Law – Contract and Obligation)
 • Pháp luật đất đai và kinh doanh bất động sản (Law on Land and Real EstateTrading)
 • Pháp luật đầu tư và Canh tranh (Investment Law and Competition Law)
 • Luật Tố tụng dân sự (Law on Civil Procedure)
 • Luật Hình sự (Criminal Law)
 • Luật Tố tụng hình sự (Law on Criminal Procedures)
 • Pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh (Law on Business Dispute Resolution)
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (Legal Consulting Skills for Businesses)
 • Luật Thuế (Tax Law)
 • Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork Skills)