Tin viện Pháp luật kinh tế

09/11/2023

Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

   Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt

03/09/2022

Học luật kinh tế tại FBU

Hiện nay, ngành luật kinh tế đang dần phát triển mở từ đó mở ra rất nhiều cơ hội việc làm, cũng chính vì lý do đó mà ngành học