Tin viện Pháp luật kinh tế

01/06/2024

CUỘC THI DIỄN ÁN HÌNH SỰ NĂM 2024

     Sáng nay, ngày 01/6/2024, tại Hội trường Tầng 9 Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, Trung tâm Thực hành nghề Luật, Viện Pháp luật